Runda Jiggskallar

Runda jiggskallar i vikter 32, 36 och 40gram med krokstr 6/0