Runda jiggskallar

Runda jiggskallar i vikter 6, 10, 16, 22 och 33gram  med krokstr 3/0